Sparbanksstiftelsen Nyas logotyp

Styrelseledamöter i Sparbanksstiftelsen Nya

Styrelsen ska bestå av personer väl förankrade inom verksamhetsområdet.

Jan Dahlberg (styrelseordförande) Örebro
Hans Ekström Eskilstuna
Gudrun Nyqvist Eskilstuna
Åza Zastell Örebro
Matts Hildebrand Kilafors
Kenneth Östberg  Norberg
Karin Tilly Västerås
Inger Källgren Sawela Gävle
Therese Hedén (vice ordförande) Örebro
Revisorer i Sparbanksstiftelsen Nya
Aukt revisor Marita Lyckstedt Västerås
Aukt revisor Jihmmy Ingvarsson Västerås
   
   
   

Mer information

Dela med dig

Skriv ut