Sparbanksstiftelsen Nyas logotyp

Engagemang för samhällsnyttan

Vi vill vara trogna våra ideal över tid och engagera oss på olika sätt när ekonomiska omständigheter skiftar.  

Finanskrisen som bröt ut i september 2008 påverkade våra möjligheter att dela ut bidrag men har fört oss närmre våra grundvärderingar och låtit oss bredda engagemanget för en sund ekonomi.

Utöver de prioriterade projekt vi kan stödja med bidrag tar vi initiativ till och deltar i samarbeten som främjar en långsiktigt hållbar ekonomi. Genom sådana samarbeten och ett eget aktivt arbete med att sprida kunskap om sparande och sund ekonomi kan vi fortsätta göra gott.

Vårt engagemang för samhällsnyttan är lika stort idag som tidigare och det vi gör genomsyras av våra rötter i sparbanksidéen.

Här har vi vårt geografiska verksamhetsområde.

Sparbanksstiftelsen Nyas vision och mål

Vår vision är en långsiktig hållbar ekonomi, i vilken sparande och sund kreditgivning har en självklar plats i diskussion om tillväxt och utveckling.  

Vårt mål är att på ett tydligt sätt främja sparsamhet i Sverige, genom ägande, genom samverkan med andra både inom och utanför sparbankssfären och genom inriktningen på vår egen verksamhet. 

Vår roll är att vara en tydlig och aktiv kraft inom vårt verksamhetsområde för bred samverkan mot vår vision. 

 

Mer information

Dela med dig

Skriv ut