Sparbanksstiftelsen Nyas logotyp

Vårt uppdrag

Sparbanksstiftelsen Nya ska främja sparsamhet i Sverige och verka för att Sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas. Vi gör det genom folkbildning och att sprida kunskap om hållbar ekonomi. 

Vi vill också främja näringslivet, forskning, utbildning, idrott eller kultur i vår region. Det gör vi genom bidrag till fysiska eller juridiska personer ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet.

Mer om vår organisation

Styrelse och revisorer
Huvudmän och valberedning 

Sparbanksstiftelsen Nyas vision och mål

Vår vision är en långsiktig hållbar ekonomi, i vilken sparande och sund kreditgivning har en självklar plats i diskussion om tillväxt och utveckling.  

Vårt mål är att på ett tydligt sätt främja sparsamhet i Sverige, genom ägande, genom samverkan med andra både inom och utanför sparbankssfären och genom inriktningen på vår egen verksamhet. 

Vår roll är att vara en tydlig och aktiv kraft inom vårt verksamhetsområde för bred samverkan mot vår vision. 

 

Mer information

Dela med dig

Skriv ut