Din webbläsare är inte kompatibel

Systemet kräver att du använder en nyare webbläsare.
Exempel på kompatibla webbläsare är Internet Explorer 8 och senare, Firefox, Google Chrome, Opera och Safari.

Registrera konto

Fyll i dina uppgifter i formuläret nedan.
När registreringen är klar kommer en verifiering att skickas till den angivna e-postadressen.

@
@

Skriv det önskade lösenordet två gånger. Lösenordet måste bestå av minst åtta (8) tecken.


INFORMATION OM STIFTELSENS BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Så behandlar stiftelsen dina personuppgifter:

Styrelsen är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som förekommer i verksamheten.

Personuppgifter som du lämnat i din ansökan om bidrag eller som registreras i övrigt inom ramen för stiftelsens uppdrag behandlas av den personuppgiftsansvarige; Sparbanksstiftelsen Nya. Ändamålet med behandlingen är att pröva din eller din organisations rätt till bidrag samt att fullgöra Sparbanksstiftelsen Nyas ändamål enligt stiftelseförordnandet. Behandlingen grundas på ditt uttryckliga samtycke till stiftelsens behandling och överföring av dina personuppgifter, samt på att behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att vidta åtgärder för att fullgöra avtal i vilket du är part eller för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar stiftelsen.

Du ansvarar för att alla uppgifter som lämnas av dig, inklusive tredjepartsinformation, är med sanningen överensstämmande. Om personuppgifterna som du lämnat ska ändras ska du meddela stiftelsen detta så att personuppgifterna som stiftelsen behandlar är korrekta. Detta kan göras genom att du själv uppdaterar dina uppgifter i stiftelsens digitala system eller genom kontakt med stiftelsen där du meddelar vilka uppgifter som ska ändras. I syfte att upprätthålla en god registervård kan personuppgifterna även komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register.

Om och när du lämnat personuppgifter om tredje part förbinder du dig att ansvara för att du inhämtat godkännande från tredje part, exempelvis information som lämnats i en ansökan om anslag, beskrivning av verksamhet eller annan information som innehåller personuppgifter om tredje part, och som du sedan förmedlat till stiftelsen.

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till stiftelsens bank, till myndigheter och till stiftelsens revisor. Detta för att Stiftelsen ska kunna fullgöra ovan angivna förpliktelser enligt lag och avtal. Uppgift om ev mottagna bidrag med ditt namn och i förekommande fall bild kan också komma att publiceras i förvaltningsberättelse, på stiftelsens hemsida och på sociala medier för att synliggöra Stiftelsens bidragsverksamhet.

Personuppgifterna lagras bara så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen samt för att stiftelsen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag eller avtal. De personuppgifter som behandlas av stiftelsen är bara sådana som krävs för att bidrag ska kunna utgå i enlighet med stiftelseurkunden och bidragspolicy.

Önskar du mer information om vilka av dina personuppgifter som stiftelsen eller dess biträde behandlar, kan du skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran till stiftelsen på adressen nedan. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter.

Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du läsa vår personuppgiftspolicy.

Adress till den personuppgiftsansvarige:
Sparbanksstiftelsen Nya, 878001-6716
Stora Gatan 39
722 12 Västerås

Samtycke till behandling av dina personuppgifter
Genom att kryssa i fältet ”samtycke” godkänner du att de personuppgifter du lämnat i din ansökan eller som inhämtats av stiftelsen får behandlas för de ändamål som angivits ovan.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen genom att skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran till stiftelsen på adressen ovan.

Är du missnöjd med hur stiftelsen behandlar dina personuppgifter kan du klaga hos Datainspektionen.