Sparbanksstiftelsen Nyas logotyp

Vi engagerar oss!

Vår vision är en långsiktig hållbar ekonomi, i vilken sparande och sund kreditgivning har en självklar plats i diskussioner om tillväxt och utveckling.

Vårt mål är att på ett tydligt sätt främja sparsamhet i Sverige, genom ägande, genom samverkan med andra både inom och utanför sparbankssfären och genom inriktningen på vår egen verksamhet.

Vår roll är att vara en tydlig och aktiv kraft inom vårt verksamhetsområde
för bred samverkan mot vår vision.

Vi främjar sparsamhet och hållbar ekonomi.

 

 

Läs mer om vårt engagemang

VARF

Västerås Astronomi och Rymdforskningsförening. VARF's målsättning är att samla personer intresserade av astronomi och rymdforskning, och att väcka intresse för astronomi hos allmänheten. Läs mer ⇒

Artikelarkiv

Artiklar 2018 ⇒ Artiklar 2017 ⇒ Artiklar 2016 ⇒ Artiklar 2015 ⇒ Artiklar 2014 ⇒ Artiklar 2013 ⇒ Artiklar 2012 ⇒ Artiklar 2011 ⇒ Artiklar 2010 ⇒ Artiklar 2009 ⇒ Artiklar 2008 ⇒

Taggar

Entreprenörskap Kultur astronomi bidrag privatekonomi skogsmastarskolan sparande unga