Swedbank och Sparbanksstiftelsen Nya-Ett kretslopp för positiv samhällsutveckling

2022-03-31

Bakgrund

Sparbanksstiftelsen Nya ska enligt Stiftelseförordnandet främja sparsamhet och som aktieägare verka för att sparbanksrörelsens grundläggande värderingar bevaras och utvecklas. Ett sätt att göra detta är att Sparbanksstiftelsen Nya återinvesterar en del av utdelningen stiftelsen erhåller från Swedbank i olika projekt inom stiftelsens geografiska område. Huvudfokus är sparsamhet och den huvudsakliga målgruppen barn, ungdomar och unga vuxna.

Återinvesteringsprojekt

Sparsamheten, med sitt ursprung i Sparbanksidén, främjar stiftelsen i huvudsak i samarbete med Swedbank och andra regionala sparbanksstiftelser genom stöd till projektet Ung Ekonomi som utbildar högstadie- och gymnasieungdomar i Privatekonomi. Andra utbildningsprojekt i linje med Sparbanksidén som stiftelsen valt att återinvestera i är exempelvis entreprenörskap genom Ung Företagsamhet (UF) och utbildning i arbetsmarknadskunskap genom Competence Sverige. Stiftelsen stödjer även andra utbildnings- och inkluderingsprojektprojekt samt projekt inom kultur och idrott som på olika sätt bidrar till en positiv lokal samhällsutveckling.

 

Lyckopengen-tidigare Lokal Pott

År 2020 infördes Lokala Potten som nu fått namnet ”Lyckopengen”. Lyckopengen är ett stöd på 5 000 kr som ges till föreningar som ett extra tillskott i verksamhet som på olika sätt främjar en positiv samhällsutveckling genom att bidra till människors lycka och välbefinnande.

Lyckopengen utlyses under vår och höst och Swedbankanställda nominerar de föreningar i stiftelsens geografiska område som de känner extra starkt för. Den bankanställde som nominerat mottagande förening får sprida lycka i form av överlämnandet av ett värdebevis som är till lycka för såväl mottagare som lokalsamhälle. Nomineringen och föreningens föredömliga verksamhet uppmärksammas i Sparbanksstiftelsen Nyas sociala medier.

Lyckopengen-en del av Swedbanks och Sparbanksstiftelsen Nyas kretslopp för en positiv samhällsutveckling!    

 

Läs mer på;

 

Sparbanksidén och Sparbankssfären

 

Ung Ekonomi – utbildning i privatekonomi för ungdomar

 

https://ungforetagsamhet.se/swedbank-sparbankerna

 

Utbildning i arbetsmarknadskunskap för ungdomar-Competence Sverige

Stäng rutan

Denna sida använder cookies.

Vi använder Google analytics för att hålla koll på antalet besökare på sidan. Detta hjälper oss för att få en överblick över vilka som använder den.

Vår GDPR-policy

Mer info om vilka cookies vi använder

Om du godkänner detta så tillåter du oss att spara ditt besök i vår statistik.

Funktionella cookies

  • Dessa cookies lagrar ingen personlig information.

    Vi sparar din skärmupplösning för att detta gör det möjligt för oss att leverera anpassade bilder till den enhet du använder.

Google analytics

  • Ej godkänd
    Klicka på godkänn längst ned i rutan för att tillåta oss att använda Google analytics.
  • Google analytics använder cookies för att samla användarstatistik.
Vår policy
Cookies / Kakor