Sparbanksstiftelsen Nyas logotyp

Styrelseledamöter i Sparbanksstiftelsen Nya

Styrelsen ska bestå av personer väl förankrade inom verksamhetsområdet.

Jan Dahlberg (styrelseordförande) Örebro
Hans Ekström Eskilstuna
Gudrun Nyqvist Eskilstuna
Anne-Lie Carlos Hallsberg
Matts Hildebrand Kilafors
Kenneth Östberg  Norberg
Karin Tilly Västerås
Inger Källgren Sawela Gävle
Therese Hedén (vice ordförande) Örebro
Revisorer i Sparbanksstiftelsen Nya
Aukt revisor Marita Lyckstedt Västerås
Aukt revisor Jihmmy Ingvarsson Västerås
   
   
   

Mer information

Dela med dig

Skriv ut