Sparbanksstiftelsen Nyas logotyp

Huvudmän och valberedning

Sparbanksstiftelsen Nya företräds av 25 huvudmän, som är bosatta inom verksamhetsområdet. De bildar tillsammans stiftelsens stämma och väljer styrelse och valberedning. Från och med 2015 väljs huvudmännen i sin helhet av årsstämman. 

Huvudmännen är företrädare för de värderingar som är gemensamma inom sparbankssfären. De har ett uppdrag att i sina respektive sammanhang sprida kunskap om sparbanksidén och förvalta denna idé. 

Gävleborgs Län
Karin Boström Wiklund  Alfta
Henrik Bruveris Ljusdal
Eva von Scheele Gävle
Håkan Englund Alfta
Moussa Ndiaye Gävle
Carl-Ewert Ohlsson Årsunda
Hanna-Karin Linck Bollnäs

 

Södermanlands Län

Magnus Eriksson Kvicksund
Slawik Misiak Eskilstuna
Leif Lindström Strängnäs
Cecilia Långvik Kvicksund

 

Västmanlands Län

Billy Bergåker Västerås
Agneta Berliner Västerås
Susanne Hedman Västerås
Hans Jansson Västerås
Helén Selemark Västerås
Tove Winqvist

Norberg

Torgny Söderman 

Skinnskatteberg

 

Örebro Län

Åza Zastell Örebro
Roger Liodden Hällefors
Katarina Hansson Kumla
Jenny Steen Pålsboda
Magnus Berg Örebro
Bo Rudolfsson

Laxå

Annica Moberg

Kumla

 

Valberedning (väljs bland huvudmännen)

 
Susanne Hedman (valberedningens ordförande) Västerås
Annica Moberg

Kumla

Leif Lindström Strängnäs
Carl-Ewert Ohlsson Årsunda

Reseräkning

Mer information

Dela med dig

Skriv ut