Sparbanksstiftelsen Nyas logotyp
Skogsmästarskolan blir kvar i Skinnskatteberg

Skogsmästarskolan blir kvar i Skinnskatteberg

SLU:s styrelse har vid sitt möte 2013-02-20 beslutat att skogsmästar- utbildningen blir kvar i Skinnskatteberg.Vi på Skogsmästarskolan är förstås väldigt nöjda med detta väntade besked. Vi har upplevt hotet om flytt som mycket jobbigt men känner nu att vi kommer stärkta ur processen, där vi fått ett enormt stöd från skogsnäringen, den egna skogsfakulteten, studenter och beslutsfattare.

Det är glädjande att Skogsmästarutbildningen, som tillsammans med andra SLU-utbildningar granskats av en internationell grupp professorer, visat sig hålla måttet. Gruppen säger "Utbildningen är mycket viktig för skogsnäringen och attraktiv för studenter. Utsikten att få jobb för de som examineras är mycket god. Utbildningen fungerar bra och är kostnadseffektiv". Gruppen föreslog också ökad satsning på forskning i Skinnskatteberg.

Framför allt är vi glada åt att denna välfungerande verksamhet får vara kvar på landsbygden i dessa tider av allt snabbare urbanisering. Det är svårt att ge en riktigt bra skogsutbildning även på universitetsnivå utan omedelbar närhet till fältstudier ute i skogen. Det nära samarbetet med skogsnäringen, vilket förutsätter närhet till företagen, är också unikt för skogsmästarutbildningen. Detta har de flesta som lämnat synpunkter till SLU ansett vara enormt viktigt för att bevara utbildningens höga kvalité.

I april 2012 föreslog enmansutredaren Ulf Heyman att SLU:s verksamheter i Skara samt Skogsmästarutbildningen i Skinnskatteberg skulle flyttas till Uppsala.

Om Skogsmästarutbildningen skrev Ulf Heyman att "utbildningen är mycket bra ... kontakten med skogsnäringen är excellent ... placeringen av utbildningen är väldigt bra för fältstudier." Trots detta drog Heyman en slutsats som förvånade många, nämligen att utbildningen borde ligga i Uppsala. Ulf Heyman konstaterade att det inte fanns några pengar att spara på att flytta utbildningen till Uppsala eftersom Skogsmästarskolan då skulle tappa de ganska omfattande regionala stöden som man får av t.ex. Sparbanksstiftelsen Nya, Länsstyrelsen och Mälarenergi. Ulf Heymans enda motiv till att föreslå en flytt var att det på sikt skulle gynna forskningsförankringen även om han ansåg att nuvarande forskningsförankring var tillräcklig, tack vare egna forskare och samarbete med andra institutioner. Självklart finns det fler forskare på ett större campus. I Uppsala finns dock väldigt få skogliga forskare och dessa medverkar redan i skogsmästarutbildningen. De flesta skogliga forskare finns i Umeå men en flytt dit skulle innebära att både skogsmästar- och jägmästarutbildningen skulle vara förlagda till norra Sverige, vilket de flesta bedömare anser olämpligt.

Många tunga intressenter reagerade skarpt mot flyttförslaget. Skogsindustrierna, Sveaskog och LRF Skogsägarna, som tillsammans representerar en väldigt stor del av den svenska skogsnäringen skrev ett mycket skarpt brev till SLU och ifrågasatte flytten. Tunga regionala företrädare såsom Mellanskog och Karl Hedin gjorde också tydliga ställningstaganden men även t.ex. Såg i Syd som representerar 60 trä- och sågverksföretag i södra Sverige skrev samma sak.

Skogsfakulteten vid SLU liksom studenterna vid Skogsmästarskolan var klart emot Heymans flyttförslag. En grupp professorer och andra högt meriterade lärare, tunga namn från skogsnäringen och många andra tog också ställning mot en flytt. Politiker lokalt, regionalt och på riksnivå har också stött Skogsmästarskolan på ett fantastiskt bra sätt.

I november kom slutligen resultatet från den internationella grupp av professorer som av SLU fått uppdraget att titta över hela utbildningsstrukturen på SLU.

Gruppen skrev "SKinnskatteberg is a very unique institute and closely connected to the surrounding society and the forest industry. Its education is very important for the forest industry and attractive to the students. Also the employment situation of the graduates is very good. The education is functioning well and is cost-effective. It´s no doubt that the programme is needed and that Skinnskatteberg is the best place for that education. However, in the future, SLU as a strong research university should consider in which direction different campuses should be developed. As a part of SLU it is apparent that Skinnskatteberg should be more research oriented."

Efter att denna grupp sagt sitt, vilket stödde den slutsats som så många andra dragit, bestämde SLU:s rektor att inte föreslå någon flytt av skogsmästarutbildningen. Därmed blir utbildningen kvar i Skinnskatteberg.

Torgny Söderman

Prefekt, Skogsmästarskolan, SLU

 

skogsmastarskolan

Fler artiklar från bloggen

Ekonomismart

  Fler unga arbetslösa blir ekonomismarta – Jubilerande utbildningskoncept expanderar i Mellansverige   2014-04-03 | PRESSMEDDELANDE   Sedan 2009 har 4 000 unga vuxna och 1 000 vidareförmedlare i... Läs mer ⇒

VARF

Västerås Astronomi och Rymdforskningsförening. VARF's målsättning är att samla personer intresserade av astronomi och rymdforskning, och att väcka intresse för astronomi hos allmänheten. Läs mer ⇒

Nya Entreprenörer

  Pressmeddelande   13 maj 2013       Unik satsning ska ge nya entreprenörer i Fagersta   Det finns en rad hinder och svårigheter för människor med utländsk bakgrund att etablera sig på den svenska... Läs mer ⇒

Prenumerera via RSS Skriv ut

Artikelarkiv

Artiklar 2018 ⇒ Artiklar 2017 ⇒ Artiklar 2016 ⇒ Artiklar 2015 ⇒ Artiklar 2014 ⇒ Artiklar 2013 ⇒ Artiklar 2012 ⇒ Artiklar 2011 ⇒ Artiklar 2010 ⇒ Artiklar 2009 ⇒ Artiklar 2008 ⇒

Taggar

Entreprenörskap Kultur astronomi bidrag privatekonomi skogsmastarskolan sparande unga