Sparbanksstiftelsen Nyas logotyp
Pressmeddelande Ung ekonomi i mellersta

Pressmeddelande Ung ekonomi i mellersta

  

14 maj 2014

Samarbete för att utbilda gymnasieungdomar i ämnet privatekonomi:

Ung Ekonomi ska hjälpa ungdomar att spara och låna smart

Pengar kanske inte är det viktigaste här i livet men det betyder en hel del för våra framtida möjligheter. Ung Ekonomi är ett utbildningspaket som ska användas i utbildningssyfte i gymnasieskolan och det syftar till att ungdomar ska förstå konsekvenserna av att spara och låna samt underlätta för dem att kunna göra kloka vägval när de sen har en egen ekonomi.

 

Sedan 2011 finns privatekonomi som ett nytillkommet ämne på gymnasieelevers scheman i skolan och samtidigt pågår också ett nationellt initiativ från Swedbank sedan 2011 att jobba för att öka kunskapen om privatekonomi bland ungdomar på framför allt gymnasieskolorna.

 

Sparbanksstiftelserna Nya och Söderhamn har nu gått samman med Swedbank i en gemensam satsning på att utbilda ungdomar i privatekonomi för att ytterligare stödja det arbete som redan görs av rådgivarna från Swedbanks kontor idag. Projektet har två anställda personer som kommer att vara ute i skolorna och genomföra föreläsningar inom området privatekonomi. Föreläsningarna planeras i nära samråd med skolan och kommer att genomföras av Emmy Bennström Asklöf och Anna Leima från Swedbank.

 

Projektet avgränsas just nu till att omfatta det geografiska området Västmanland och Gävleborg.

 

-       Det känns oerhört bra att göra den här satsningen på ungdomarna tillsammans med Swedbank. Samverkan mellan stiftelser och Swedbank i dessa frågor känns naturligt och kan ur stiftelsernas perspektiv också ses som ett led i ägaruppdraget och en möjlighet för oss i stiftelserna att uppfylla vårt uppdrag att främja sparsamhet och kunskap om hållbar ekonomi i samhället, säger Jan Dahlberg, verkställande tjänsteman på Sparbanksstiftelsen Nya och en av drivkrafterna till att projektet blev verklighet.

 

Emmy Bennström Asklöf kommer förutom att jobba med kontakterna med skolorna och föreläsningarna också att vara projektledare under projekttiden. Emmy kommer närmast från en privatrådgivarroll på Swedbank i Västerås och har ett brinnande intresse för att jobba med Ung Ekonomi i skolan och även är engagerad i andra projekt som rör ungdomar i stadsdelen Bäckby i Västerås.

  

Anna Leima är den andra projektdeltagaren och kommer att tillsammans med Emmy ha kontakten med skolorna och vara ute i klasserna och utbilda ungdomarna. Anna har jobbat 9 år i Swedbank som rådgivare samtidigt som hon också haft uppdraget för att driva Ung Ekonomi-arbetet och gjort det med stor entusiasm på kontoret i Gävle.

  

För ytterligare information:
Linda Förare, Marknadschef Mellersta regionen Swedbank, 0709-532454

Jan Dahlberg, verkställande tjänsteman Sparbanksstiftelsen Nya, 073-812 80 00

Lars Olsson, verkställande tjänsteman Sparbanksstiftelsen Söderhamn, 0270-109 20

 

I samarbete med:

  .

Ung Ekonomi på tv4-nyheterna ⇒

privatekonomi sparande unga

Fler artiklar från bloggen

Ekonomismart

  Fler unga arbetslösa blir ekonomismarta – Jubilerande utbildningskoncept expanderar i Mellansverige   2014-04-03 | PRESSMEDDELANDE   Sedan 2009 har 4 000 unga vuxna och 1 000 vidareförmedlare i... Läs mer ⇒

VARF

Västerås Astronomi och Rymdforskningsförening. VARF's målsättning är att samla personer intresserade av astronomi och rymdforskning, och att väcka intresse för astronomi hos allmänheten. Läs mer ⇒

Nya Entreprenörer

  Pressmeddelande   13 maj 2013       Unik satsning ska ge nya entreprenörer i Fagersta   Det finns en rad hinder och svårigheter för människor med utländsk bakgrund att etablera sig på den svenska... Läs mer ⇒

Prenumerera via RSS Skriv ut

Artikelarkiv

Artiklar 2018 ⇒ Artiklar 2017 ⇒ Artiklar 2016 ⇒ Artiklar 2015 ⇒ Artiklar 2014 ⇒ Artiklar 2013 ⇒ Artiklar 2012 ⇒ Artiklar 2011 ⇒ Artiklar 2010 ⇒ Artiklar 2009 ⇒ Artiklar 2008 ⇒

Taggar

Entreprenörskap Kultur astronomi bidrag privatekonomi skogsmastarskolan sparande unga