Sparbanksstiftelsen Nyas logotyp
Fem miljoner stärker en hel bygd

Fem miljoner stärker en hel bygd

Sparbanksstiftelsen nya har under flera år stöttat Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg i olika projekt. Senast i raden är ett projekt för kompetensutveckling med syfte att påverka arbetsmarknaden positivt.

 

Starkare arbetsmarknad på mindre ort

Kompetensutvecklingen ska bland annat göra det mer attraktivt för lärarna att stanna på en mindre ort och på så sätt bidra till en starkare arbetsmarknad i regionen. Projektet har tilldelats fem miljoner kronor fördelat över tre år och ska stärka skolan i sin helhet. 

 

Gott samarbete ger hög kvalitet

När beslutet att stödja Skogsmästarskolan togs för två år sedan ställde Sparbanksstiftelsen Nya en del krav på motprestation från andra aktörer för att pengarna verkligen skulle bli till nytta. SLU, fakulteten och skogsnäringen skulle alla jobba tillsammans för att stärka skolan bland annat genom en professur och kompetensutveckling för lärarkåren. Resultaten av ett sådant lagarbete har varit mycket gott. 

- Dialogen är god mellan oss, SLU och aktörerna inom skogsnäringen, vilket gynnar den fortsatta utvecklingen, säger Jan Dahlberg på Sparbanksstiftelsen Nya. Tack vare ett sådant arbete har skolan förutsättningar att leva upp till Högskoleverkets kvalitetskrav.

 

Betydelse för orten prioriteras

Sparbanksstiftelsen Nya är Skogsmästarskolans största bidragsgivare och trots att finanskrisen minskat möjligheterna till bidragsutdelning vill Sparbankstiftelsen Nya fortsätta stödja skolans projekt.

- Skogsmästarskolan är ett prioriterat projekt eftersom det har enorm betydelse för Skinnskatteberg som ort, säger Jan Dahlberg. Projektet inleddes för två år sedan och Sparbanksstiftelsen Nya vill vara med i avslutningen av projektet också för att de förändringsprocesser som startats ska kunna fullföljas. 

 

Tidigare bidrag till studiemiljö och forskning

Tidigare har Skogsmästarskolan fått bidrag för ombyggnad av och inredning till det nya kårhuset. Den miljonen betydde otroligt mycket för skolans studenter. Skogsmästarskolan har också fått stöd för tillämpad tvärvetenskaplig forskning som bland annat bedrivit en förstudie kring kompetensförsörjning i regionen.

 

Universitet i praktisk skogsmiljö

Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg är en av flera utbildningar hos Sveriges lantbruksuniversitet. Här utbildas skogsmästare på universitetsnivå i en miljö som ger möjlighet att varje dag praktisera sina nyfunna kunskaper i skogs- och viltvård. Skolan har stor betydelse för orten och det är med glädje som Sparbanksstiftelsen Nya fortsätter sitt stöd.   


Fler artiklar från bloggen

Ekonomismart

  Fler unga arbetslösa blir ekonomismarta – Jubilerande utbildningskoncept expanderar i Mellansverige   2014-04-03 | PRESSMEDDELANDE   Sedan 2009 har 4 000 unga vuxna och 1 000 vidareförmedlare i... Läs mer ⇒

VARF

Västerås Astronomi och Rymdforskningsförening. VARF's målsättning är att samla personer intresserade av astronomi och rymdforskning, och att väcka intresse för astronomi hos allmänheten. Läs mer ⇒

Nya Entreprenörer

  Pressmeddelande   13 maj 2013       Unik satsning ska ge nya entreprenörer i Fagersta   Det finns en rad hinder och svårigheter för människor med utländsk bakgrund att etablera sig på den svenska... Läs mer ⇒

Prenumerera via RSS Skriv ut

Artikelarkiv

Artiklar 2018 ⇒ Artiklar 2017 ⇒ Artiklar 2016 ⇒ Artiklar 2015 ⇒ Artiklar 2014 ⇒ Artiklar 2013 ⇒ Artiklar 2012 ⇒ Artiklar 2011 ⇒ Artiklar 2010 ⇒ Artiklar 2009 ⇒ Artiklar 2008 ⇒

Taggar

Entreprenörskap Kultur astronomi bidrag privatekonomi skogsmastarskolan sparande unga