Sparbanksstiftelsen Nyas logotyp
Ekonomismart skapar möjligheter

Ekonomismart skapar möjligheter

Ekonomismart är ett utbildningskoncept som hjälper unga vuxna att bli medvetna konsumenter med verktyg att göra aktiva val och upprätthålla en hållbar ekonomi genom hela livet. Ekonomismart vänder sig dels till arbetslösa unga vuxna mellan 18 och 30 år, dels till yrkesverksamma vidareförmedlare, som får ta del av Ekonomismarts metodstöd i förebyggande arbete.

 

Många unga saknar de kunskaper och erfarenheter som krävs för att kritiskt kunna granska marknadens utbud och försäljningsmetoder, något som ökar risken att hamna i ekonomiskt obestånd. I dag är 40 000 unga överskuldsatta i Sverige och deras totala skuld uppgår till 1,2 miljarder kronor. Unga arbetslösa är en särskilt utsatt grupp. Kostnaden för överskuldsättningen bedöms vara cirka 400 000 kronor per individ och år. 

 

Ekonomismart utgår från viktiga erfarenheter i arbetet med att motverka ekonomiskt obestånd, bland annat Kronofogdens identifierade motkrafter – kunskap, buffert, nätverk, attityd till pengar, hälsa och arbete.

 

Utbildningen för unga är på två dagar och tar upp frågor om konsumenträtt, vardagsekonomi, sparande, försäkringar, krediter, reklam och marknadsföring, boende, samboregler samt betalning. I samband med utbildningen erbjuds även yrkesverksamma vidareförmedlare i kommunerna ett metodstöd i ämneskunskaper, metod och målgruppsanpassning.

 

Responsen från deltagarna har hittills varit mycket positiv. Utvärderingsresultatet är 4,6 av 5 möjliga. Ekonomismart har visat sig fylla ett behov som inte tidigare tillgodosetts. Genom Ekonomismart blir tidigare utsatta människor privatekonomiska förebilder för sina vänner och familj.

Ekonomismart är ett samarbete mellan Folkuniversitetet, Konsumentverket, Finansinspektionen och Sparbanksstiftelserna Kronan, Alfa och Nya. Modellen, som bygger på ett samarbete mellan myndigheter och civilsamhället, innebär nya kanaler att nå ut till en utsatt målgrupp och ge dem bättre förutsättningar att klara vardagen. Utbildningen sker i nära samarbete med kommunernas socialförvaltningar, arbetsmarknadscenter, lokala budget- och skuldrådgivare och konsumentvägledare.

Utbildningen, som bland annat kan bokas av kommuner, är avgiftsfri. Lokal, fika och lunch för deltagarna tillhandahålls dock av den som bokar utbildningen.

För att möta behovet av privatekonomisk utbildning och ge fler möjlighet att ta del av Ekonomismart finansierar Sparbanksstiftelsen Nya två utbildare inom stiftelsens verksamhetsområde.  Om du är intresserad av att boka Ekonomismart i din kommun kontakta utbildarna Emelie eller Johan. För övriga frågor kontakta verksamhetsledaren Katrin Rundström.

 

Tillsammans kan vi göra skillnad!

 

Emelie Bernhardsson Vennberg 

Telefon: 0500-78 90 69

E-post: emelie.vennberg@folkuniversitetet.se

 

Johan Ardhamre

Telefon: 0500-78 90 75

E-post: johan.ardhamre@folkuniversitetet.se

 

Katrin Rundström

Telefon: 054-19 58 47

E-post: katrin.rundstrom@folkuniversitetet.se

 

Ekonomismarts hemsida ⇒

privatekonomi sparande unga

Fler artiklar från bloggen

Ekonomismart

  Fler unga arbetslösa blir ekonomismarta – Jubilerande utbildningskoncept expanderar i Mellansverige   2014-04-03 | PRESSMEDDELANDE   Sedan 2009 har 4 000 unga vuxna och 1 000 vidareförmedlare i... Läs mer ⇒

VARF

Västerås Astronomi och Rymdforskningsförening. VARF's målsättning är att samla personer intresserade av astronomi och rymdforskning, och att väcka intresse för astronomi hos allmänheten. Läs mer ⇒

Nya Entreprenörer

  Pressmeddelande   13 maj 2013       Unik satsning ska ge nya entreprenörer i Fagersta   Det finns en rad hinder och svårigheter för människor med utländsk bakgrund att etablera sig på den svenska... Läs mer ⇒

Prenumerera via RSS Skriv ut

Artikelarkiv

Artiklar 2018 ⇒ Artiklar 2017 ⇒ Artiklar 2016 ⇒ Artiklar 2015 ⇒ Artiklar 2014 ⇒ Artiklar 2013 ⇒ Artiklar 2012 ⇒ Artiklar 2011 ⇒ Artiklar 2010 ⇒ Artiklar 2009 ⇒ Artiklar 2008 ⇒

Taggar

Entreprenörskap Kultur astronomi bidrag privatekonomi skogsmastarskolan sparande unga